Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten

De Mijnbouwregeling bevat regels voor het buiten gebruik stellen van putten en boorgaten, die gebruikt zijn voor het opsporen of winnen van delfstoffen, aardwarmte of de opslag van stoffen. Nieuwe technieken, innovaties en ervaringen zijn aanleiding voor actualisatie van deze regels. De ontwerpregeling maakt het mogelijk om nieuw ontwikkelde goede praktijken van mijnbouwondernemingen als beleidsregels vast te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-01-2019
Einddatum consultatie 12-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

alle ondernemingen die boorgaten aanleggen en (later) buiten gebruik stellen, waaronder mijnbouwondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid over de wijze waarop een boorgat afgesloten moet worden en meer mogelijkheden om innovatieve technieken toe te passen.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele ontwerpregeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling