Wijziging Politiewet 2012 ivm boa's

Dit wetsvoorstel creëert een wettelijker grondslag in de Politiewet 2012 voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels over de bewapening en de uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: