Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Reactie

Naam End Violence Against Children (Resource Mobilization Manager RH Hermoso)
Plaats New York
Datum 22 maart 2018

Vraag3

Verminderen van armoede en ongelijkheid

We zien de resultaten van de wereldwijde samenwerking: extreme armoede en honger zijn teruggedrongen; kindersterfte neemt af en we worden ouder dan ooit. Een historisch aantal kinderen gaat naar school. Dat is te danken aan economische ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en wetenschappelijke vooruitgang. Maar economische ongelijkheid neemt tegelijkertijd toe.

Daarnaast staan, na een periode van bijna wereldwijde versterking van fundamentele rechten, democratie en vrijheden in veel landen onder druk. De vorderingen op het gebied van gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn traag en beperkt. Organisaties die opkomen voor mensenrechten en rechten van minderheden lopen op veel plaatsen gevaar. Het ontwikkelingsperspectief van landen, met name in Sub-Sahara Afrika, wordt uitgehold door een vicieuze cirkel van instabiliteit, bevolkingsgroei, werkloosheid (met name onder jongeren) en klimaatverandering. Deze trends vormen een bedreiging voor de sociale samenhang in meerdere landen, en voor Nederland.

Nederlandse ontwikkelingssamenwerking richt zich momenteel op voedselzekerheid en landbouw, water; seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen, veilige abortussen), en veiligheid en rechtsorde. Zoals ook in het regeerakkoord wordt aangekaart zal het vernieuwde beleid een grotere nadruk leggen op het aanpakken van onderliggende oorzaken van instabiliteit, armoede, ongelijkheid en irreguliere migratie, met een extra aandacht voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen en kinderen.

Vraag 3: Welke nieuwe aandachtsgebieden zou het kabinet kunnen identificeren? De middelen zijn beperkt dus we moeten kiezen, daarom ook aan u de vraag: welk aandachtsgebied behoeft minder nadruk?
Every year, at least a billion children are exposed to violence. Every five minutes, a child dies a violent death somewhere in the world. In 2015 and as part of the Sustainable Development Goals (SDGs), world leaders made a bold and explicit commitment to end all forms of violence against children by 2030. This moment presents an historic opportunity to unite the world behind a global, national and local movement to protect children.

Ending violence against children is possible – and core to the SDGs. Likewise, it should be core to the Netherlands development cooperation strategy. Ending violence is also a catalyst, as it would cut across the Ministry of Foreign Affairs and different sectors (e.g. health, education, etc.).

Built on this foundation, the Global Partnership and Fund to End Violence Against Children was launched at the UN in July 2016 with the aim to make societies everywhere safe for children. End Violence sets a useful model for a true partnership that is UN-supported and hosted, while bringing in broader stakeholders across civil society, the private sector, media and others while working universally, across the North and South.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht