Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft baat bij een stabiele, veilige en duurzame wereld om ons heen. Daarom is een actief internationaal beleid een nationaal belang. Buitenlandse handel en investeringen zijn goed voor onze welvaart. Internationale ontwikkelingen beïnvloeden onze samenleving. Door middel van ontwikkelingssamenwerking willen wij ervoor zorgen dat extreme armoede vermindert en een veiliger en duurzamere wereld. Een vernieuwd beleid speelt in op de mondiale trends die Nederland en de wereld raken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 1 maart 2018

These questions refer to the internet consultation questions in the upper right corner of the consultation. Please provide your input in the reserved spaces for responses on the questions.

Document toegevoegd, 1 maart 2018

Acties

Delen regeling