Wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De daling van leerlingen- en studentenaantallen vereist een andere aanpak van scholen en instellingen dan een situatie van groei. Dit wetsvoorstel stelt mbo-instellingen en vo-scholen beter in staat om bestuurlijk samen te werken. Om dit mogelijk te maken wordt de bestuurlijke fusie in het mbo aantrekkelijker gemaakt, wordt het weer mogelijk om verticale scholengemeenschappen (vo-mbo) te vormen en wordt de regelgeving omtrent samenwerking (mbo-mbo en mbo-vo) geüniformeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 oktober 2020