Wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De daling van leerlingen- en studentenaantallen vereist een andere aanpak van scholen en instellingen dan een situatie van groei. Dit wetsvoorstel stelt mbo-instellingen en vo-scholen beter in staat om bestuurlijk samen te werken. Om dit mogelijk te maken wordt de bestuurlijke fusie in het mbo aantrekkelijker gemaakt, wordt het weer mogelijk om verticale scholengemeenschappen (vo-mbo) te vormen en wordt de regelgeving omtrent samenwerking (mbo-mbo en mbo-vo) geüniformeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-04-2020
Einddatum consultatie 17-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10321
Onderwerpen Beroepsonderwijs Organisatie en beleid Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen (aoc’s, roc’s en vakinstellingen) en vo-scholen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo-instellingen onderling en tussen mbo-instellingen en vo-scholen, mede door het mogelijk maken van de vorming van verticale scholengemeenschappen.
Alle aoc’s worden omgevormd tot verticale scholengemeenschappen. Dit geldt ook voor de vakinstelling met vo. Het mbo-deel van aoc’s en de vakinstelling worden voortaan aangeduid als beroepscolleges.
Voor bijzondere mbo-instellingen wordt het bevoegd gezag gelijkgesteld aan de rechtspersoon, zoals dat reeds in het po en vo het geval is.

Waarop kunt u reageren

Op elk onderdeel van het wetsvoorstel kan worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen