Wijziging Besluit kwaliteit gastouderbureaus en Besluit landelijk register kinderopvang ivm verbetertraject gastouderopvang

In dit concept besluit worden de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren uitgewerkt. Deze maatregelen gaan over het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus en het professionaliseren van gastouders. Het wetsvoorstel over de verbetermaatregelen gastouderopvang heeft in juni 2023 opengestaan voor internetconsultatie, zie de link onder Ondersteunende documenten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 123 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: