Wijziging Besluit kwaliteit gastouderbureaus en Besluit landelijk register kinderopvang ivm verbetertraject gastouderopvang

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 15 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is naar voren gekomen dat 21% van de gastouders opvang biedt van lage of zeer lage pedagogische kwaliteit. Ook is gebleken dat de kwaliteit van gastouderopvang vergelijkbaar is met of zelfs beter is dan die van de dagopvang en buitenschoolse opvang. Er is echter wel een grotere variatie in de kwaliteit van de gastouderopvang. Deze variatie is inmiddels verminderd en is er inmiddels een professionaliseringsslag gaande.

Minister van Gennip geeft jaarlijks opdracht om een meting uit te voeren met de LKK. Zij heeft laten weten in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de steekproeven in dit onderzoek als representatief
gezien kunnen worden, behalve voor de gastouderopvang vanwege een te lage respons. De conclusies over gastouderopvang moeten daarom met voorzichtigheid behandeld worden.

Het Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) adviseert om het besluit niet vast te stellen omdat de onderbouwing van de voorgestelde maatregelen onvoldoende is voor een goed afgewogen besluitvorming.

Door bovenstaande conclusies denk ik dat het doorzetten van deze maatregelen de kwaliteit van de gastouderopvang niet verbeterd. Is het niet verstandig om opnieuw te onderzoeken of kwaliteitsverbetering in de gastouderopvang echt nodig is. En indien dit wel nodig blijkt dan goed onderzoeken op welke manier de kwaliteit verbeterd kan worden. Het lijkt mij dan verstandig om de gastouders langer te volgen en ook de gastouderbureaus meer bij dit onderzoek te betrekken en ook te onderzoeken hoe het met de kwaliteit van de gastouderbureaus gesteld is. Hoge kwaliteit van de gastouderbureaus leidt tot grotere kwaliteit van de aangesloten gastouders.