Besluit Harmoniseren inkomensbegrip oWajong, Wajong2010, Wajong2015 en Besluit garantiebedrag Wajong

Het doel van de harmonisering van het inkomensbegrip is om het begrip dat wordt gebruikt voor inkomen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 met elkaar in lijn te brengen. Het doel van het Besluit garantiebedrag Wajong is om de periode vast te stellen op basis waarvan het garantiebedrag van de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning in de Wajong wordt bepaald.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 34 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: