Wijziging Besluit SUWI

Het wijzigingsbesluit is een uitwerking van de aanpak ‘het breed offensief’ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te versterken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: