Wijziging Besluit SUWI

Het wijzigingsbesluit is een uitwerking van de aanpak ‘het breed offensief’ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2019
Einddatum consultatie 20-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10311
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Werkgevers die gebruik (willen) maken van de publieke werkgeversdienstverlening om meer werkzoekenden (duurzaam) aan het werk te helpen.
2. UWV en gemeenten moeten in de arbeidsmarktregio’s voldoen aan de aangepaste regelgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden, zodat meer mensen (duurzaam) aan het werk geholpen kunnen worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Bron: wetten.overheid.nl