Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting

Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er betaalbare woningen zijn, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen een gelijke kans op een woning krijgen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 13 maart 2024

  • Rapport RUG aantallen beroepszaken