Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote vennootschappen

Deze ontwerp-amvb wijzigt het Besluit inhoud bestuursverslag. Aan dit besluit wordt een artikel toegevoegd om grote vennootschappen te verplichten om in hun bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top (raad van bestuur en raad van commissarissen) en subtop (werknemers in leidinggevende functies), over de zelf opgelegde streefcijfers voor hun top en subtop, over een plan van aanpak om deze streefcijfers te behalen en over de behaalde resultaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2021
Einddatum consultatie 07-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12989
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grote naamloze en besloten vennootschappen en hun aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het bestuur van grote vennootschappen moet in het bestuursverslag rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en de subtop, over de zelf opgelegde streefcijfers voor de top en subtop van de vennootschap, over het plan van aanpak om de streefcijfers te behalen en over de behaalde resultaten.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de ontwerp-amvb en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerp-amvb rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote vennootschappen

  • Ontwerp toelichting

    Nota van toelichting bij ontwerp-AMvB rapportage man-vrouwverhouding in bestuursverslag van grote vennootschappen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling: Besluit inhoud bestuursverslag

Bron: wetten.overheid.nl

Wetsvoorstel evenwichtiger man-vrouwverhouding in grote vennootschappen

Bron: www.eerstekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling