Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet Tweede Tranche

Reactie

Naam Patiëntenfederatie (P. Patiëntenfederatie)
Plaats Utrecht
Datum 11 maart 2019

Vraag1

Is voor u duidelijk welke informatie de toezichthouders op grond van deze tweede tranche openbaar zullen gaan maken?
Ja

Vraag2

Indien u van oordeel bent dat onvoldoende duidelijk is welke informatie op basis van deze AMvB openbaar gemaakt moet worden, kunt u dan aangeven hoe het ontwerp verbeterd kan worden?
N.v.t.

Vraag3

Zijn er verder nog punten in het ontwerp van deze AMvB die naar uw mening aandacht behoeven of die het voorstel kunnen versterken/
Patiëntenfederatie steunt het besluit tot openbaarmaking van calamiteitenrapporten door de IGJ.
De Patiëntenfederatie meent dat dit besluit leidt tot meer openheid en inzicht over de kwaliteit van zorg. Daarnaast geeft de openbaarmaking van calamiteitenrapporten meer duidelijkheid over de werkwijze van de IGJ.
De Patiëntenfederatie hoopt bovendien dat de openbaarmaking van rapporten en het jaarlijks publiceren van een geaggregeerd overzicht bijdraagt aan inzicht en kwaliteitsverbetering bij zowel de betrokken zorgaanbieders als andere zorgaanbieders.

Op dit moment ontvangen patiënten betrokken bij een calamiteit of nabestaanden wel verplicht een mededeling over de aard en toedracht van het incident, maar krijgen zij niet altijd inzage in het calamiteitenrapport. De Patiëntenfederatie is van mening dat patiënten kennis zouden moeten kunnen nemen van zowel de oorzaak van een ernstig incident als de daaropvolgende handelingen en maatregelen getroffen door de zorgaanbieder.
Hoewel het de voorkeur verdient dat de zorgaanbieder zelf het calamiteitenrapport deelt met de betrokken patiënt of nabestaanden, fungeert het openbaar maken van calamiteitenrapporten door de IGJ als gewenst vangnet hiervoor.

Tenslotte wil de Patiëntenfederatie graag aandacht vragen voor de privacy van de patiënt. Op grond van artikel 44 lid 5 Gezondheidswet zou een calamiteitenrapport geen persoonsgegevens van de betrokken patiënt mogen bevatten. De Patiëntenfederatie zou desondanks graag zien dat het niet op enigerlei herleidbaar maken van een rapport naar de identiteit van de patiënt expliciet aan het besluit wordt toegevoegd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht