Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet Tweede Tranche

Het ontwerp betreft de tweede tranche het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet en regelt de openbaarmaking van calamiteitenrapporten. Het besluit geeft uitvoering aan de actieve openbaarmaking o.g.v. de Gezondheidswet en de Jeugdwet (Stb. 2016, 448). Bij de parlementaire behandeling van de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet is de toezegging gedaan dat de openbaarmaking van calamiteitenrapporten zal worden geregeld in deze tweede tranche.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 21 februari 2019

  • Ontwerpbesluit openbaarmaking tweede tranche

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 21 februari 2019

  • Ontwerpbesluit openbaarmaking tweede tranche

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 21 februari 2019

Op de tweede pagina liep een koptekst door de tekst heen. Het document is opnieuw toegevoegd in een poging dit te herstellen.

  • Ontwerpbesluit openbaarmaking tweede tranche