Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet Tweede Tranche

Het ontwerp betreft de tweede tranche het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet en regelt de openbaarmaking van calamiteitenrapporten. Het besluit geeft uitvoering aan de actieve openbaarmaking o.g.v. de Gezondheidswet en de Jeugdwet (Stb. 2016, 448). Bij de parlementaire behandeling van de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet is de toezegging gedaan dat de openbaarmaking van calamiteitenrapporten zal worden geregeld in deze tweede tranche.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2019
Einddatum consultatie 12-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9925
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, patiënten, clienten, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, zorginstellingen en instellingen voor jeugdzorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat door het openbaar maken van calamiteitenrapporten en geaggregeerde overzichten van door zorgaanbieders zelf onderzochte calamiteiten, het publiek inzicht krijgt in de wijze waarop het toezicht en de uitvoering wordt verricht en dat kenbaar is wat de resultaten van die verrichtingen zijn. Die informatie kan er tevens toe leiden dat andere aanbieders dan die waar de calamiteiten zich hebben voorgedaan, daarvan kunnen leren.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Externe bronnen

Besluit openbaarmaking toezicht en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet eerste tranche

Bron: wetten.overheid.nl

Brief van de Minister van VWS van 2 juli 2018 met betrekking tot voornemens tweede tranche

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wijziging Gezondheidswet en Jeugdwet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl