Wijzigingsbesluit minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

De EU richtlijn hernieuwbare energie (RED II) bevat een verplichting voor lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij ingrijpende renovatie. Dit draagt bij aan het vergroten van de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het ministerie van BZK bereidt de implementatie van deze regelgeving voor en brengt deze nu in consultatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 april 2021

-