Besluit geneesmiddelenprijzen

De Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) bepaalt het prijsplafond voor geneesmiddelen. Vergelijkbare geneesmiddelen worden binnen de Wgp ingedeeld in productgroepen. Dit (concept)besluit regelt dat geneesmiddelen in productgroepen met een relatief lage omzet een ophoging krijgen van de maximumprijs. Het betreft een voorzorgsmaatregel die ertoe dient om eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: