Besluit geneesmiddelenprijzen

De Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) bepaalt het prijsplafond voor geneesmiddelen. Vergelijkbare geneesmiddelen worden binnen de Wgp ingedeeld in productgroepen. Dit (concept)besluit regelt dat geneesmiddelen in productgroepen met een relatief lage omzet een ophoging krijgen van de maximumprijs. Het betreft een voorzorgsmaatregel die ertoe dient om eventuele risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2022
Einddatum consultatie 08-11-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 14621
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het doel van deze maatregel is om mogelijke risico’s op beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen voor patiënten te verkleinen. Fabrikanten, groothandels en parallelimporteurs van geneesmiddelen met een relatief lage omzet wordt ruimte geboden om hun prijzen te verhogen om zo geneesmiddelen voor patiënten beschikbaar te houden. Partijen maken vervolgens onderling afspraken over de daadwerkelijke prijzen. De effectiviteit van deze maatregel wordt dus grotendeels bepaald door partijen zelf.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze mitigerende maatregel heeft als doel om geneesmiddelen, specifiek groepen geneesmiddelen met een relatief lage omzet, voor patiënten beschikbaar te houden. Veldpartijen wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de opgehoogde maximumprijzen om geneesmiddelen ook daadwerkelijk beschikbaar te houden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het (concept)besluit en de toelichting. Reacties over de Wgp en maximumprijzen in het algemeen worden niet behandeld.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen