Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Besluiten tolkvoorzieningen auditief beperkten Wmo 2015 en Participatiewet

Het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd beoogt de Wmo 2015 en de Participatiewet te wijzigen. Het voorstel strekt ertoe dat bij algemene maatregel van bestuur zaken rond tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het leef- en werkdomein worden geregeld. Het gaat met name om de omvang en de inhoud van die tolkvoorzieningen en de voorwaarden waaronder de voorzieningen worden verleend.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling