Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluiten tolkvoorzieningen auditief beperkten Wmo 2015 en Participatiewet

Het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd beoogt de Wmo 2015 en de Participatiewet te wijzigen. Het voorstel strekt ertoe dat bij algemene maatregel van bestuur zaken rond tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het leef- en werkdomein worden geregeld. Het gaat met name om de omvang en de inhoud van die tolkvoorzieningen en de voorwaarden waaronder de voorzieningen worden verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
17-12-2018
Einddatum consultatie
14-01-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

tolken, auditief en auditief-visueel beperkten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op grond van het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd wordt de Wmo 2015 en de Participatiewet gewijzigd in verband met het centraliseren van de tolkvoorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke participatie van personen met een auditieve beperking. Deze tolkvoorziening wordt niet zoals andere voorzieningen door het college uitgevoerd, maar door het UWV. Op die manier wordt een centralisatie bereikt in de uitvoering en in de inhoud van alle tolkvoorzieningen voor auditief beperkten, op het terrein van werk, onderwijs en leefdomein. In aansluiting op de Wet centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein beoogt dit besluit de bestaande rechten van gebruikers zoveel mogelijk in tact te houden. Dit betekent dat voor de formulering van het besluit zoveel mogelijk is aangesloten bij de bestaande regelingen. De uitvoering wordt door de gecentraliseerde uitvoering voor de klanten vergemakkelijkt door één aanpreekpunt te organiseren.

Waarop kunt u reageren

Op de tekst en toelichting van de besluiten.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling