Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluiten tolkvoorzieningen auditief beperkten Wmo 2015 en Participatiewet

Het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd beoogt de Wmo 2015 en de Participatiewet te wijzigen. Het voorstel strekt ertoe dat bij algemene maatregel van bestuur zaken rond tolkvoorzieningen voor auditief beperkten in het leef- en werkdomein worden geregeld. Het gaat met name om de omvang en de inhoud van die tolkvoorzieningen en de voorwaarden waaronder de voorzieningen worden verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2018
Einddatum consultatie 14-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

tolken, auditief en auditief-visueel beperkten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op grond van het Wetsvoorstel centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd wordt de Wmo 2015 en de Participatiewet gewijzigd in verband met het centraliseren van de tolkvoorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke participatie van personen met een auditieve beperking. Deze tolkvoorziening wordt niet zoals andere voorzieningen door het college uitgevoerd, maar door het UWV. Op die manier wordt een centralisatie bereikt in de uitvoering en in de inhoud van alle tolkvoorzieningen voor auditief beperkten, op het terrein van werk, onderwijs en leefdomein. In aansluiting op de Wet centralisering tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein beoogt dit besluit de bestaande rechten van gebruikers zoveel mogelijk in tact te houden. Dit betekent dat voor de formulering van het besluit zoveel mogelijk is aangesloten bij de bestaande regelingen. De uitvoering wordt door de gecentraliseerde uitvoering voor de klanten vergemakkelijkt door één aanpreekpunt te organiseren.

Waarop kunt u reageren

Op de tekst en toelichting van de besluiten.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Toelichting Wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

  • Wetsvoorstel centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Externe bronnen

Grondslag Participatiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Reïntegratiebesluit

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling