Besluit CXC

Dit besluit geeft regels over onderwijs en examens aan de GvP en de SCS. Het voorziet in meerdere doelen:
1. Het geeft kaders voor CXC-onderwijs aan beide scholen;
2. Het stelt daarnaast aanvullende eisen aan de scholen voor onderwerpen die de regering belangrijk vind, bijvoorbeeld het vak Nederlands;
3. Het regelt wat nodig is voor een schooldiploma waarmee vervolgonderwijs op Bonaire en in Europees Nederland gevolgd kan worden;
4. Het stelt regels over het praktijkonderwijs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2020
Einddatum consultatie 18-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9296
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, docenten en leerlingen aan beide scholen. De Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer duidelijkheid voor de scholen en de leerlingen over het onderwijs aan beide scholen. Duidelijkheid over de positie van het Nederlands in dit onderwijs en de doorstroommogelijkheden. Duidelijkheid over praktijkonderwijs.

Waarop kunt u reageren

Het gehele besluit en de toelichting. Aan de bijgevoegde ‘courtesy translation’ en de ‘Q&A-CXC-consultatie’ kunnen geen rechten worden ontleend. Een reactie is welkom in het Nederlands of het Engels.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Artikel 117 WVO BES

Bron: wetten.overheid.nl