Wijziging Besluit BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt met het ontwerpbesluit vastgelegd in het Besluit BRP.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: