Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt met het ontwerpbesluit vastgelegd in het Besluit BRP.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2021
Einddatum consultatie 01-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie de beantwoording van vraag 2 uit het IAK in bijgevoegd document.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beantwoording van vraag 7 uit het IAK in bijgevoegd document.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl

Consultatie Regeling BRP Adreskwaliteit

Bron: www.internetconsultatie.nl

Wetsvoorstel BRP Adreskwaliteit

Bron: www.tweedekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling