Wijziging Besluit BRP & Besluit bap BES

Het ontwerpbesluit wijzigt enkele onderdelen van het Besluit basisregistratie personen ter bevordering van de goede uitvoering van dat besluit en herstelt enige omissies. Ook wordt het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast in verband met het opnemen van een regeling voor het registreren van levenloos geboren kinderen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.