Besluit ZZS register

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van drie besluiten voor. Met deze wijziging leggen we vast dat vergunningsplichtige bedrijven hun emissies van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) moeten registreren in een database. Deze bedrijven moeten deze gegevens nu al aanleveren bij de overheid die de vergunning heeft verleend (bevoegd gezag). Met deze wijziging wordt toegevoegd dat de gegevens in een landelijke ZZS-emissiedatabase komen. Via een website kan iedereen deze gegevens inzien.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 april 2023

De samenvatting van de ingediende reacties is op de IC-website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.