Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit ZZS register

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van drie besluiten voor. Met deze wijziging leggen we vast dat vergunningsplichtige bedrijven hun emissies van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) moeten registreren in een database. Deze bedrijven moeten deze gegevens nu al aanleveren bij de overheid die de vergunning heeft verleend (bevoegd gezag). Met deze wijziging wordt toegevoegd dat de gegevens in een landelijke ZZS-emissiedatabase komen. Via een website kan iedereen deze gegevens inzien.

 

Wat is het doel?

Het doel van deze wijziging is mensen meer inzicht geven in welke ZZS er in de leefomgeving terecht komen. Hiervoor worden de ZZS emissie gegevens van bedrijven verzameld in een database. Doordat de gegevens overal hetzelfde worden opgeslagen ontstaat een landelijk beeld van de ZZS emissies. Ook ondersteunt dit de bevoegde gezagen in het uitvoeren van hun taken. De gegevens die bedrijven daarvoor moeten aanleveren leveren ze nu aan bij bevoegd gezag.

 

Uw reactie

U kunt tot en met 21 maart 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat het aanleveren van deze gegevens in de database problemen gaat opleveren?

 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie18 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties