Besluit vrachtwagenheffing

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit vrachtwagenheffing voor. Het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing is eerder in consultatie geweest (zie link hieronder) en op 14 september 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit Besluit worden onderwerpen uit dit wetsvoorstel nader uitgewerkt. Het gaat om voorwaarden voor ontheffingen, de bijbehorende voertuigdocumenten, gegevensbescherming en toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen. Voor meer informatie, zie www.vrachtwagenheffing.nl

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.