Besluit vrachtwagenheffing

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit vrachtwagenheffing voor. Het wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing is eerder in consultatie geweest (zie link hieronder) en op 14 september 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit Besluit worden onderwerpen uit dit wetsvoorstel nader uitgewerkt. Het gaat om voorwaarden voor ontheffingen, de bijbehorende voertuigdocumenten, gegevensbescherming en toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen. Voor meer informatie, zie www.vrachtwagenheffing.nl

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-11-2021
Einddatum consultatie 10-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11322
Onderwerpen Weg Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Houders van binnenlandse en buitenlandse motorrijtuigen bedoeld voor het vervoeren van goederen (vrachtwagens) met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg;
• Houders van opleggertrekkers waarvan het trekkend voertuig een toegestane maximummassa van minder dan 3.500 kg heeft maar met getrokken voertuig als samenstel een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg heeft (BE-trekkers).

Doel van de regeling
Het Besluit vrachtwagenheffing is nodig voor de tolheffer en de uitvoeringsorganisaties om de taken uit het wetsvoorstel goed uit te kunnen voeren. In het Besluit zijn regels opgenomen over:
• de voorwaarden voor ontheffingen;
• de benodigde voertuigdocumenten;
• de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden;
• het toezicht op de naleving van de wet met technische hulpmiddelen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In dit Besluit vrachtwagenheffing worden de eerder gemaakte keuzes in het wetsvoorstel nader uitgewerkt. Het Besluit vrachtwagenheffing heeft dus geen gevolgen die los van het wetsvoorstel gezien kunnen worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 januari 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van het besluit en de toelichting.
U wordt van harte uitgenodigd om een reactie te plaatsen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Wet vrachtwagenheffing

Bron: internetconsultatie.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Website vrachtwagenheffing

Bron: www.vrachtwagenheffing.nl

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing, Kamerstuk

Bron: www.tweedekamer.nl