Besluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 voor. Dit Besluit bevat regels waarmee de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (zie link hieronder) nader wordt uitgewerkt. Deze Wet moet nog wel worden gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet implementatie EETS-richtlijn (het wijzigingsvoorstel is op 20 juni 2022 bij de Tweede Kamer ingediend). In dit Besluit is al rekening gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de wet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-08-2022
Einddatum consultatie 02-10-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14174
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De tolheffer en de uitvoeringsorganisaties;
• Weggebruikers die gebruik gaan maken van de nieuwe verbindingen Blankenburgverbinding en ViA15.

Doel van de regeling
Het Besluit tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 is nodig voor de tolheffer en de uitvoeringsorganisaties om de taken uit de wet en het wetsvoorstel goed uit te kunnen voeren. In het Besluit zijn met name regels opgenomen over:
• de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden;
• de registratie van motorrijtuigen met camera’s.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In dit Besluit worden de eerder gemaakte keuzes in de wet en het wetsvoorstel nader uitgewerkt. Het Besluit heeft dus geen gevolgen die los van het wetsvoorstel gezien kunnen worden.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 2 oktober 2022 via deze website op alle onderdelen van het besluit en de toelichting reageren.
U wordt van harte uitgenodigd om een reactie te plaatsen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Bron: wetten.overheid.nl

Wetswijzigingsvoorstel vanwege Wet implementatie EETS-richtlijn

Bron: www.tweedekamer.nl