Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Reactie

Naam Werkgroep Red Gelderland (M. Rotsteeg)
Plaats Apeldoorn
Datum 16 oktober 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van dit Besluit en de toelichting reageren.
De Werkgroep Red Gelderland is groot voorstander van een snelle invoering van statiegeld op 'metalen drankverpakkingen', hierna te noemen 'blikjes'. Statiegeld is nodig om (meer) blikjes te kunnen hergebruiken. Blik is geen afval maar een grondstof.
Statiegeld zal, afhankelijk van de hoogte, de hoeveelheid zwerfafva, zowel in bebouwde gebieden als in de natuur, terugdringen. Als gebruikers zelf het blikje niet terugbrengen, kan het voor opruimers van 'zwerfies' ook financieel interessant zijn om de blikjes te verzamelen.
Bovendien voorkomt de invoering van statiegeld dat met name duizendenl koeien gruwelijk lijden doordat zij (delen van) zwerfie-blikjes binnenkrijgen. Dit veroorzaakt pijnlijke inwendige verwondingen, in vele gevallen met de dood tot gevolg.
Dat het statiegeld op blikjes niet simultaan met het statiegeld op plastic (drank)flesjes is geregeld, beschouwt de Werkgroep Red Gelderland nog altijd als een gemiste kans. Red Gelderland adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dan ook nadrukkelijk om alles op alles te zetten om de invoering van statiegeld op blikjes gelijktijdig met de invoering van het statiegeld op plastic flesjes in te voeren, namelijk op 1 juli 2021. Om deze inhaalslag te vergemakkelijken zou het statiegeld op beide verpakkingen even hoog moeten zijn, te weten 15 cent. Eén statiegeldtarief maakt het ook voor de inzamelpunten eenvoudiger.
Red Gelderland gaat ervan uit dat de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes wordt ondersteund door een adequate overheidscampagne, die is toegesneden op belangrijke doelgroepen, zoals jongeren en sportieve fietsers en hen dus zal bereiken via voor hen geëigende kanalen.
Haastige spoed is zelden goed, maar haastige spoed waar het statiegeld op blikjes betreft, moet!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht