Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit Metalen Drankverpakkingen voor. Blikjes komen vaak voor in het zwerfafval. Het kabinet en de Kamer hebben de ambitie om de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval terug te dringen, en dit besluit is onderdeel van dat beleid. Door dit Besluit wordt het mogelijk om statiegeld te verplichten op blikjes waarin drank verpakt is. Met statiegeld kan een afname van de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval worden bereikt van 70%-90%.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 januari 2023

Het Besluit is op 31 december 2022 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 18 mei 2021 is het besluit in het Staatsblad gepubliceerd, met in de toelichting een reactie van IenW op de internetconsultatie.
De in werking treding wordt beschreven in artikel II: deels per 31 december 2022, deels per 1 januari 2024 en deels op een nader te besluiten tijdstip.

Link toegevoegd, 4 februari 2021

De Staatssecretaris heeft in een brief naar de Tweede Kamer aangekondigd dat de regeling per 31 december 2022 in werking zal treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 januari 2021

In de kamerbrief van 30 november 2020 staat een samenvatting van de ingediende reacties op de internetconsultatie. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.