Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Reactie

Naam Gemeente Amsterdam (dr CM Heldring)
Plaats Amsterdam
Datum 9 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van dit Besluit en de toelichting reageren.
Zienswijze van Gemeente Amsterdam, directie Afval en Grondstoffen:
1. Haal het besluit voor statiegeld op blikjes naar voren zodat het nog binnen deze regeerperiode valt. Het bedrijfsleven moet 70% minder blikjes in het zwerfafval realiseren om nog onder statiegeld uit te komen. Uit de monitoring van Rijkswaterstaat over de eerste helft van 2020 bleek echter dat het aantal blikjes in het zwerfafval niet is gedaald, maar met maar liefst 19% is toegenomen. De regering kan daarom nu al constateren dat de benodigde daling niet gehaald gaat worden en dat statiegeld op blikjes onvermijdelijk is. Bovendien is het besluit voor statiegeld op plastic flessen destijds ook naar voren gehaald, om dezelfde reden: het aantal flesjes in het zwerfafval steeg en men kon al eerder concluderen dat de doelstelling niet behaald zou worden.
2. Ondermijn de 90% gescheiden inzameldoelstelling voor blikjes niet met uitzonderingen. Het doel van de 90% gescheiden inzameldoelstelling is dat de blikjes gescheiden worden ingezameld, via het statiegeldsysteem. Dit gaat zwerfafval tegen en bevordert hoogwaardige recycling van deze blikjes. Er is nu een uitzondering opgenomen waardoor ook blikjes die via “niet-gescheiden systemen” worden ingezameld, meegeteld mogen worden om de gescheiden inzameldoelstelling te behalen. Dit zet de deur op een kier om de doelstelling proberen te behalen via bijvoorbeeld het PMD of restafval, wat zwerfafval niet zal tegengaan en de effectiviteit van het statiegeldsysteem op voorhand ondermijnt.
3. Voer statiegeld in op alle blikjes. Op dit moment worden blikjes met zuivel en sappen uitgesloten van de statiegeldregeling. Dit is verwarrend voor de consument omdat er wel sappen en zuivel in blik wordt verkocht en maakt het voor het bedrijfsleven onnodig moeilijk om de 90% gescheiden inzameldoelstelling te behalen.
4. Neem een innameverplichting op voor verkooppunten. Zonder deze innameverplichting kunnen bepaalde verkooppunten besluiten geen blikjes in te nemen, wat tot een onlogische situatie leidt voor de consument en de inzamel- en recyclingcijfers van blikjes onnodig negatief kan beïnvloeden
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht