Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Reactie

Naam Consumentenbond (dhr. P.H. van der Wilt)
Plaats Den Haag
Datum 8 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van dit Besluit en de toelichting reageren.
De Consumentenbond maakt graag van deze gelegenheid gebruik om te reageren op de consultatie over statiegeld op metalen drankverpakkingen.
Wij bepleiten dat het besluit om statiegeld op blikjes in te voeren nog binnen de huidige regeerperiode te nemen. Eerder, onder andere bij het invoeren van statiegeld op plastic flesjes, is gebleken dat uitstel niet tot andere inzichten leidt, maar wel tot jaren extra vervuiling en consumenten die niet begrijpen waarom zo'n voor de hand liggende, bewezen effectieve maatregel niet gewoon ingevoerd wordt.
Consumentenbond heeft panelonderzoek onder haar leden uitgevoerd waaruit blijkt dat een grote meerderheid van 75% van de consumenten voorstander is van statiegeld op blikjes. Een statiegeldbedrag tussen de 10 en 25 eurocent per blikje heeft daarbij duidelijk de voorkeur.
Voor duidelijkheid voor consumenten, en om 'loopholes' te voorkomen, is het daarbij gewenst dat er geen uitzonderingen gemaakt worden. Dus niet op een deel van de blikjes wel, en op een ander deel niet. En ook niet doelstellingen in percentages afspreken waarbij ook andere methoden, zoals nascheiding uit (PMD-)afval, meetellen bij het halen van zo'n doelstelling en gebruikt worden om de statiegeldverplichting te verwateren.
Waar consumenten zeggen dat ze statiegeld op blikjes vinden, om onder andere zwerfafval tegen te gaan, bedoelen ze niet dat het ook goed is als er wat betere nascheiding uit huishoudelijk afval plaatsvindt terwijl de energiedrank, frisdrank en bierblikjes nog steeds in de natuur en het openbaar groen terechtkomen.
Uiteraard hoort bij een statiegeldverplichting ook een consumentvriendelijk inzamelsysteem. Dat betekent dus een innameverplichting (gekoppeld aan gecontroleerde daadwerkelijke gescheiden verwerking, zowel voor milieu als draagvlak!) voor verkooppunten van drankblikjes.