Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Reactie

Naam RAVN Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (dhr PLWM Bruinsma)
Plaats Dussen
Datum 6 november 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van dit Besluit en de toelichting reageren.
Reactie RAVN op besluit maatregelen metalen verpakkingen
(statiegeld op blikjes) 6 november 2020

De RAVN streeft naar een optimalisatie van de recycling van aluminium verpakkingen. Statiegeld op blikjes resulteert niet alleen in minder zwerfafval maar biedt ook de mogelijkheid om het huidige recyclingresultaat van de drankenblikjes verder te verbeteren.
Dit is recent vastgelegd in een studie die de Wageningen University & Research (WUR) heeft uitgevoerd naar o.a. het effect van de invoering van statiegeld op de recycling van aluminium verpakkingen. Deze studie kunt u downloaden vanaf de RAVN website www.ravn.nl De samenvatting van deze studie is bijgevoegd.
Het uitgebreide standpunt van de RAVN, inclusief een praktische checklist voor bij de invoering van het statiegeldsysteem is ook bijgevoegd.

Gezien het hogere recycling potentieel en het principe van gelijke behandeling van drankenverpakkingen voor dezelfde verbruikersmarkten acht de RAVN het zeer wenselijk dat, gelijktijdig met de invoering van statiegeld voor plastic flesjes op 1 juli 2021 a.s., ook de blikjes onder het nieuwe statiegeldsysteem gaan vallen. Indien dit onverhoopt niet haalbaar is dringen wij aan op een tijdelijke oplossing van maximaal 1 jaar waarbij de consument alvast de gelegenheid wordt geboden om op vrijwillige basis de drankenblikjes in te leveren bij de statiegeldmachines (RVM’s). Daartoe dienen de RVM’s nu al te worden uitgerust met een sterke compacteer-unit. Dit kan vermeld worden in de technische specificaties voor de aanbieders van RVM’s.
Aparte inname van blikjes zonder statiegeld is niet nieuw. Zo heeft de Coop supermarkt in Boekelo al vanaf 2016 een ‘voluntary take back’ machine (VTBM) operationeel, tot volle tevredenheid van zowel de consument als de ondernemer.

De bijlage bevat 2 documenten.:
• Standpunt RAVN inclusief een praktisch checklist voor bij de invoering van een statiegeldsysteem voor blikjes.
• Een samenvatting van de wetenschappelijke studie van de WUR om voor Nederland de recycling voor aluminium verpakkingen te bepalen volgens de nieuwe Europese rekenregels, en gebaseerd op de huidige beschikbare en meest optimale scheidingstechnologiën en rekening houdend met het effect van de invoering van statiegeld op blikjes.

------------------------------------------------------------------------------------------
Contactgegevens RAVN:
Paul Bruinsma, directeur
Tel.: 0648511910
E-mail: paulbruinsma@ravn.nl

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht