Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit

In deze AMvB wordt voorgesteld om het uitstalverbod per 1 januari 2020 van kracht te doen zijn voor supermarkten en om speciaalzaken die uitsluitend rookwaren en rookaccessoires verkopen hiervan uit te zonderen. Voor alle andere verkooppunten van rookwaren wordt een tijdelijke uitzondering tot 2022 voorgesteld. Nadere technische voorschriften worden in een wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling opgenomen die tegelijkertijd met deze AMvB ter consultatie wordt voorgelegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 februari 2019

Op 7 februari 2019 is het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie over het uitstalverbod geplaatst.

In dit consultatieverslag zijn, vanwege de samenhang van het onderwerp, zowel de reacties van de respondenten over de nadere regels van het uitstalverbod in de Tabaks- en rookwarenregeling als de reacties over de regels van het uitstalverbod in het Tabaks- en rookwarenbesluit opgenomen.