Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit

In deze AMvB wordt voorgesteld om het uitstalverbod per 1 januari 2020 van kracht te doen zijn voor supermarkten en om speciaalzaken die uitsluitend rookwaren en rookaccessoires verkopen hiervan uit te zonderen. Voor alle andere verkooppunten van rookwaren wordt een tijdelijke uitzondering tot 2022 voorgesteld. Nadere technische voorschriften worden in een wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling opgenomen die tegelijkertijd met deze AMvB ter consultatie wordt voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
06-07-2017
Einddatum consultatie
03-09-2017
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen
Gezondheidsrisico's Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Exploitanten van fysieke en online verkooppunten van rookwaren, producenten van tabaksdisplays, jongeren en andere consumenten van rookwaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

-Er zijn geen aanwijzingen dat een algeheel uitstalverbod voor de verkooppunten een directe omzetdaling tot gevolg heeft.
-Met het ontwerp van een display moet rekening worden gehouden met het uit het zicht halen van rookwaren.
-Consumenten, waaronder jongeren, (ex-)rokers en andere kwetsbare groepen, worden niet meer blootgesteld aan rookwaren, waardoor de verleiding om rookwaren te kopen wordt beperkt en wordt voorkomen dat een dermate schadelijk product als een normaal product wordt beschouwd.

Waarop kunt u reageren

Op de AMvB en de nota van toelichting is een reactie mogelijk, met uitzondering van de bepaling over rookruimten. Daarbij wordt opgemerkt dat wanneer u verbonden bent aan de tabaksindustrie u wordt verzocht om alleen een reactie te geven die strekt tot technische opmerkingen. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling