Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit erkenningen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het erkenningenstelsel voor voertuiggerelateerde activiteiten, zoals erkenning APK of erkenning kentekenplaatfabrikant. In het voorliggende Besluit erkenningen zijn onder andere de erkenningen opgenomen die voorheen in de Wegenverkeerswet 1994 waren opgenomen. Daarmee is het stelsel eenvoudiger aan te passen. Bovendien sluit het stelsel door de wijziging beter aan bij de huidige praktijk. 

Wat is het doel van het besluit?

Een houder van een erkenning kan bepaalde acties uitvoeren in bijvoorbeeld het kentekenregister. Een erkenning kan aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon toegewezen worden. De houder van een erkenning moet zich houden aan bepaalde eisen en voorwaarden die worden uitgewerkt bij ministeriële regeling. Het nieuwe systeem van erkenningen is flexibeler en sluit beter aan op de dagelijkse praktijk. Het doel van de voorgestelde wijziging is flexibilisering en modernisering van het erkenningenstelsel.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 12 augustus 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van het besluit en de toelichting. Verwacht u dat het besluit effect zal hebben op u of uw organisatie?

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties