Besluit & Regeling elektronische publicaties

In de Wet elektronische publicaties wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huisbladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor een voorziening waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over publicaties die zien op de omgeving van het BRP-adres. Ter uitwerking van de Wet elektronische publicaties worden in Besluit en Regeling elektronische publicaties regels gesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: