Besluit & Regeling elektronische publicaties

In de Wet elektronische publicaties wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huisbladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor een voorziening waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over publicaties die zien op de omgeving van het BRP-adres. Ter uitwerking van de Wet elektronische publicaties worden in Besluit en Regeling elektronische publicaties regels gesteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 mei 2021