Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten

Dit besluit regelt de verdere invoering van een abonnementstarief van €19 per maand voor een belangrijk gedeelte van de Wmo-voorzieningen. Verder wordt de bijdrage voor een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen onder de intramurale bijdragesystematiek gebracht. Ten slotte worden maatregelen genomen voor het verminderen van negatieve financiële effecten voor cliënten die het gevolg zijn van stapelfacturen van het CAK die buiten de schuld van de cliënt om zijn ontstaan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 25 maart 2019

De datum voor deze consultatie loopt tot 17 april 2019.

Consultatieperiode aangepast, 25 maart 2019

De datum voor deze consultatie loopt tot 17 april 2019.

Zoeken
Uitgebreid zoeken