Ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt en zorggegevens

Met dit besluit wordt in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een uiterlijke aanlevertermijn voor de cliënt- en zorggegevens geïntroduceerd. Met de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt beoogd dat cliënten zo spoedig mogelijk een factuur ontvangen voor de verschuldigde eigen bijdrage. Er worden ook enkele technische wijzingen in het Besluit langdurige zorg doorgevoerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 december 2017

Bijgevoegd vindt u het Consultatieverslag algemene maatregel van bestuur houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning, een grondslag voor het stellen van regels over het berekenen van de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis en enkele redactionele verduidelijkingen.