Wijziging besluit Tijdelijke wet Groningen afstemming versterking en schade

Dit voorstel voor een algemene maatregel van bestuur is een uitwerking van het wetsvoorstel Versterken en ziet op de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: