Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging besluit Tijdelijke wet Groningen afstemming versterking en schade

Dit voorstel voor een algemene maatregel van bestuur is een uitwerking van het wetsvoorstel Versterken en ziet op de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2021
Einddatum consultatie 28-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren van gebouwen in Groningen, maatschappelijke organisaties, lokale overheden, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit besluit heeft als doel een eigenaar van een gebouw met schade en versterking te ondersteunen, processen te versnellen en zo veel als mogelijk integrale oplossingen te bieden. Om dit te realiseren stemmen het IMG en de NCG hun taken zo veel mogelijk op elkaar af.

Waarop kunt u reageren

Wilt u reageren op dit voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling