Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Het kabinet kijkt naar mogelijke aanscherping van beloningsregels in de financiële sector en onderzoekt welke aanvullende maatregelen gewenst zijn. Daarbij worden drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen overwogen. In aanvulling op deze internetconsultatie wordt een rondetafelbijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden. Afhankelijk van de uitkomsten van de beide elementen van de consultatie zal de Raad van State om voorlichting worden gevraagd over de precieze juridische vormgeving.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 32 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: