Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Het kabinet kijkt naar mogelijke aanscherping van beloningsregels in de financiële sector en onderzoekt welke aanvullende maatregelen gewenst zijn. Daarbij worden drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen overwogen. In aanvulling op deze internetconsultatie wordt een rondetafelbijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden. Afhankelijk van de uitkomsten van de beide elementen van de consultatie zal de Raad van State om voorlichting worden gevraagd over de precieze juridische vormgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2018
Einddatum consultatie 31-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is breed opgezet. Zowel betrokkenen vanuit consumentenorganisaties, de financiële sector, werknemersorganisaties, aandeelhoudersorganisaties en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een openbare reactie in te zenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van de verschillende maatregelen hangen af van de precieze vormgeving van de maatregelen.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd om te reageren op het consultatiedocument en uw visie te geven op de genoemde drie mogelijke wettelijke maatregelen met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector. Meer in het bijzonder wordt u verzocht met betrekking tot deze drie maatregelen in te gaan op de vragen uit het consultatiedocument. U kunt ervoor kiezen een reactie te geven op alle vragen of slechts op een deel daarvan.

Downloads