Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam Dhr W.J. Bootsma
Plaats Houten
Datum 13 december 2017

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

De beleidsregel is duidelijk over de positie van het aansluitpunt.

De toelichting op de beleidsregel benoemt expliciet modems en modem/routers, maar wat in het geval van een los modem en aparte router zoals bij glasvezelaansluitingen van KPN. Ook een losse router moet onder de beleidsregel vallen.

Voor de consument is het grote voordeel dat zij daarmee kan kiezen voor een router die voldoet aan de functionele eisen en wensen die zij daaraan stelt. Zo missen de (modem/)routers die standaard door de provider geleverd worden bijvoorbeeld functionaliteit zoals VPN server en parental control.

Voor de provider van het openbare communicatienetwerk is het mijns inziens van wezenlijk belang dat er een "certificering" kan plaatsvinden voor apparaten die DIRECT op het netwerkaansluitpunt worden aangesloten, zodat daarmee de kwaliteit/werking van het openbare communicatienetwerk gegarandeerd kan blijven worden.
Het liefst zou ik zien dat de provider van het openbare communicatienetwerk in samenwerking met één of meerdere hardware leveranciers een los modem ontwikkelt dat geoptimaliseerd is voor haar netwerk. Op dit losse modem zou dan een router naar keuze aangesloten moeten kunnen worden. Ik denk dat die hybride oplossing voor iedereen de meeste voordelen zal brengen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht