Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam SJM Steffann Consultancy (M.Sc. S.J.M. Steffann)
Plaats Apeldoorn
Datum 13 december 2017

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

De positie van het netwerkaansluitpunt is duidelijk.

Wat echter ook nodig is om eindgebruikers een vrije keuze te geven zijn de aansluit-standaarden die gebruikt worden om apparatuur aan te sluiten. Als de telecomaanbieder niet (duidelijk) communiceert welke standaarden op het netwerkaansluitpunt gehanteerd worden en met welke instellingen dan is het alsnog voor de gebruiker onmogelijk om eigen apparatuur aan te sluiten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals:
- welk transmissieprotocol wordt gebruikt?
ADSL2+, VDSL, VDSL2 en DOCSIS zijn voorbeelden van dergelijke protocollen. De gebruiker zal moeten weten welk protocol gebruik wordt om de juiste apparatuur aan te kunnen schaffen.

- hoe wordt IPv4 geleverd?
Veel ADSL aanbieders gebruiken DHCP of PPP, terwijl Ziggo DS-Lite gebruikt. Voor alle protocollen geldt dat er bepaalde instellingen nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het IPv4 internet

- hoe wordt IPv6 geleverd?
Ook hier wordt er gebruik gemaakt van verschillende protocollen zoals DHCPv6-PD, PPP en 6RD. Wederom moet de gebruiker weten welke instellingen nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het IPv6 internet

- hoe wordt telefonie geleverd?
Hier zijn de meest voorkomende keuzes analoge telefonie, ISDN en SIP. De laatste maakt gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. Deze moeten door de telecomaanbieder gecommuniceerd worden om van de dienst gebruik te kunnen maken

- hoe wordt televisie geleverd?
Digitenne, Coax of IP-Mulitcast? Wederom heeft de gebruiker hier informatie nodig

- hoe wordt radio geleverd?
En ook hier gelden vergelijkbare keuzes

Bepalen waar het netwerkaansluitpunt zich bevindt is een goede stap, maar zonder de bijbehorende informatie over hoe het aansluitpunt werkt kan de gebruiker er weinig mee. Daarom moet de informatievoorziening van de telecomaanbieder aan de gebruiker goed geborgd zijn
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht