Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Op basis van de op Prinsjesdag 2022 voorgestelde vastgoedmaatregel mag een fbi niet meer direct in vastgoed beleggen. Vanaf 1 januari 2025 wordt de winst van een lichaam dat direct in vastgoed belegt, belast tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief, omdat dat lichaam niet meer voor toepassing van het fbi-regime in aanmerking komt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: