Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (mw Mashid Mojabi)
Plaats Amsterdam
Datum 7 april 2023

Bijlage